Noarootsi rent

TÜÜPTINGIMused
Seadme rentimisel sõlmitakse rendileping, milles määratakse nii rentija kui ka rendileandja õigused ja kohustused.

 

Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18-aastane.

Rentnik kohustub enne seadme rentimist esitama isikut tõendava dokumendi (kehtiv pass, ID-kaart või juhiload) ja vastavalt seadme väärtusele tagatisraha, mis makstakse rentijale tagasi pärast seadme tervena tagastamist.

Renditasu määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Renditasu makstakse ette pangaülekandega või kaardimaksega.

Rendileandja kohustub rentijale väljastama töökorras seadme. Seadmega töökorraga seotud pretensioonid tuleb rendileandjale teha hiljemalt 5 tunni jooksul pärast seadme rentimist.

Rendileping algab päevast, millal seade antakse üle rentnikule ning lõpeb selle tagastamisega. Tagastamise päeva eest võetakse tasu kui seade ei ole tagastatud enne kella 9.00.

Rendileandja on kohustatud väljastama töökorras ning hooldatud seadme.

Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme oskamatust kasutamisest või puudulikust hooldusest tingituna. Kõik valest kasutusest tingitud kulud seadme remondiks või asenduseks tuleb katta rentijal.

Rentija kinnitab rendilepinguga, et on teadlik, kuidas seadet kasutada. Rentnik kinnitab allkirjaga, et on tutvunud ohutusnõuete ja kasutusjuhendiga.

Rendileandja ei vastuta selle eest, kui tööohutuseeskirjadest kinni ei peeta. Valest kasutusest või ohutusreeglite vastu eksimise tagajärgel rentinikule või tema varale tekkivate kahjustuste eest ei vastuta rendileandja.

Rendiseadme hävimise, kadumise või varguse korral peab rentnik tasuma rendileandjale uue seadme ostuhinna. 

Rentnik peab seadme tagastama puhastatult. Seadme puhastamata kujul tagastades võib rendileandja pidada summa kinni tagatisrahast.

Rentnikul on keelatud ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut ja selle alusel renditud seadet/seadmeid kolmandale isikule.

Rentiku poolt lepingu tingimuste rikkumisel on rendileandjal õigus leping igal ajal tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik on kohustatud katma kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentikupoolse lepingu tinimuste mittevastava täitmisega. 

 

 

 

TAGATISRAHA

Toodet rentides kohustub rentnik jätma tagatisraha vastavalt renditava seadme maksumusele. 

Uusseadme ostuhinnale vastav tagatisraha

kuni 50 € – 10€

kuni 150€ – 20€

kuni 200€ – 30€

kuni 300€ – 40€

301€ ja enam 50€

Kaasasolevatest tarvikutest

Kõik saed renditakse koos saekettaga.

Kettsaagidel on rendikomplektis nii saekett kui ka saelatt. Rentnik on kohustatud mootorsaagi rentides meilt kaasa ostma ka vajamineva kütuse.

LISATARVIKUD

Toodet rentides mõtle kohe ka vajalikele lisatarvikutele. Meie valikus olevad tarvikud leiad www.wometo.ee e-poest. 

Rentides arvesta, et vale tarvik võib seadet kahjustada ning kõikide valest kasutusest tekkinud probleemide likvideerimise kulud tuleb katta rentnikul. Seetõttu soovitame vajalikud tarvikud alati seadet rentides kaasa osta.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Rendi eest tuleb tasuda ettemaksuna.

Ei ole hullu, tegijal ikka juhtub! 

Kindlasti teavita meid sellest esimesel võimalusel.

Kui ei ole kindel, kas tööriist vastab ootustele, võta see meilt prooviks.

Kui otsustad selle endale osta, saad sama toote ostmisel (kuni 30 päeva jooksul alates rendiperioodi lõppemisest) soodustust 50% rendi maksumusest. 

Kirjuta meile aadressil info@noarootsirent.ee , et saada infot seadme saadavuse kohta. 

Kiireloomulistele päringutele vastame ka tel 520 0335.

Täpne info selle kohta, mis tootega kaasas on, on iga seadme juures eraldi välja toodud.

Mõne tööriista puhul on kohustuslik meilt kaasa osta näiteks kütus/õli.

Kui rendikomplekti ei kuulu vajalikud tarvikud, saad meilt need kaasa osta. Soovitame vajalikud tarvikud kindlasti meilt osta, et saaksid kindel olla, et valid seadmele sobiva tarviku. Vale tarviku kasutamisest tingitud rikete likvideerimisega seotud kulutused tuleb kanda rentijal.

Kirjuta meile info@noarootsirent.ee või helista tel 5200335. Kui seade on saadaval, tule kokku lepitud ajal sellele järele.